Wakacje

wczasy, wakacje, urlop

 

Kościół w Kartuzach cz 1.

17 czerwca 2012r.

Kościół. Jest to niewątpliwie najciekawsza architektonicznie budowla sakralna na całym obszarze Pojezierza Kaszubskiego. Fundatorem jej był kupiec gdański i szafarz zakonu krzyżackiego Jan Thiergart. Za datę położenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła w Kartuzach uważany jest w świetle większości zapisków dzień 8 sierpnia 1381 r. Oczywiście data ta może się również odnosić do budowy pierwotnego drewnianego kościółka na innym terenie przyznanym kartuskim mnichom przez Jana z Rusoeina. Budowa w tym czasie na obecnym miejsou mogła nastąpić jedynie w wypadku


kościół w Kartuzach cz 2

17 czerwca 2012r.

Po południowej stronie kościoła od wschodu mieści się zakrystia, zasklepiona sklepieniem gwiaździstym. Ozdobne sztukaterie na tym sklepieniu oraz nadbudowa drugiej kondygnacji pochodzą z 1736 r. Dalej ku zachodowi, w piątym przęśle znajduje się dawne przejście do wielkiego krużganku, będące obecnie kaplicą N P M a r i i. Naprzeciwko, w północnej ścianie kościoła, widać wejście do małego krużganku łączącego niegdyś kościół z refektarzem, a zbudowanego przed rokiem 1414, kiedy już pochowano w nim jednego z gdańskich fundatorów klasztornych budowli. Wymiary małego krużganku wynosiły około 24 X 27 m, a wymiary wirydarzyka w jego obrębie około 14 X 16 m. Z tego ciekawego założenia zachowało się jedynie południowe skrzydło


wycieczki po Kartuzach

17 czerwca 2012r.

Wycieczki po okolicy Kartuz Na Zamkową Górę (ok. 3 km). Ulicą Jeziorną i następnie Czerwonej Armii dochodzimy na wysokość południowego brzegu Jeziora Karczemnego, .na dnie którego ? według legendy ? leży wielka bryła bursztynu. Kiedyś ma ona wypłynąć na wierzch, ale nim to się wydarzy, źli ludzie posieją taką nienawiść na świecie, że wybuchnie straszliwa wojna. Dopiero gdy wyginie większość, a dobrzy żyć będą w wielkiej nędzy, bursztyn ów wyłoni się z wody, aby złagodzić ludzką biedę. Skręcamy z szosy w prawo na nadjezionny wzgórek, skąd ładny widok na Kartuzy.


Jeziora w Kartuzach

17 czerwca 2012r.

Góra Tamowa, podobnie jak Biskupia, jest jednym z najbardziej znanych i odwiedzanych od dziesiątków lat punktów widokowych Pojezierza Kaszubskiego. W dole na prawo przebłyskują wody jeziora Reków o o powierzchni 81 ha, długości 1,75 km i szerokości do 0,55 km. Łączy się ono od zachodu z Jeziorem Białym ? znacznie większym: o powierzchni 1C2 ha, długości 1,45 km, szerokości 0,75 km, przy 20 m głębokości. Po jego połu-dniowo-zachodniej stronie rozłożyła się, widoczna doskonale z Tamowej Góry, sławna kaszubska wieś Chmiel-n o. U podnóża wzniesienia, na którym stoimy, rozlewa się szeroko wielkie jezioro K ł o d n o o powierzchni 159 ha, długości 2,5 km, maksymalnej szerokości około 1 km, do 35 m głębokie. Lustro wody tych jezior znajduje