Wakacje

wczasy, wakacje, urlop

Ludność Helu

09 września 2011r.

Nie możemy definitywnie rozstrzygnąć sprawy pochodzenia pierwszych historycznych mieszkańców Helu. Prawdopodobnie byli oni Duńczykami bądź, ostrożniej mówiąc, Skandy-nawami. Jednakże portowy charakter osady, a potem miasta spowodował niewątpliwie z biegiem lat powstanie mozaiki narodowościowej. Istnieje również hipoteza mówiąca, że tzw. Stary Hel zamieszkiwała rodzima ludność kaszubska, a Nowy Hel został opanowany przez element napływowy ? niemiecki. Jednakże, tak czy inaczej, należy stwierdzić, że warunki geograficzne w połączeniu z sytuacją polityczną spowodowały, że w XVI w. w mieście uzyskał przewagę żywioł germański, czemu dodatkowo sprzyjało zwycięstwo reformacji. Elementu germańskiego nie należy jednak utożsamiać z niemieckim. Dokumenty mówią o napływie ludności także z krajów skandynawskich. W XVIII w. spotykamy w mieście przedstawicieli popularnego na półwyspie kaszubskiego rodu Konkeli, zapisywanych w niektórych źródłach jako Kunkel. Faktem jest jednak, że w XIX i na początku XX w. Hel skupiał prawie całą ludność niemiecką zamieszkałą na półwyspie. Według spisu z 1910 r. na 484 osoby zamieszkałe w tej miejscowości aż 476 podało narodowość niemiecką. Podobna sytuacja istniała jeszcze na początku lat dwudziestych. Dopiero powstanie i rozwój polskiej kolonii rybackiej oraz wysiedlenie ludności niemieckiej po utworzeniu w 1936 r. Rejonu Umocnionego Hel odwróciło proporcje.

ocena 3,6/5 (na podstawie 185 ocen)

Zapraszamy nad morze do Polski.
Hel, morze, Półwysep helski, turystka, ludność