Wakacje

wczasy, wakacje, urlop

Rezerwat archeologiczny „Kamienne kręgi " na Pomorzu Zachodnim

03 września 2013r.

Rezerwat archeologiczny "Kamienne kręgi " Rezerwat archeologiczny "Kamienne kręgi" (77) to cmentarzysko przybyłych ze Skandynawii Gotów i Gepi-dów datowane na I-III w. n.e. stanowiące przykład tzw. kultury wielbarskiej (połączenie kultury Gotów z miejscową kulturą pomorską tego okresu zw. łużycką). Kamienne kręgi Gotów w Lesie Grzybnickim (78), niedaleko Grzybnicy (gm. Manowo), zostały odkryte w kwietniu 1974 roku. Wykopaliska trwały do 1979 roku. Odkryto pięć kręgów kamiennych (w tym dwa o średnicy 37,5 m - jedne z największych w Europie) oraz 101 grobów szkieletowych i 2 kurhany. W czasie wykopalisk w grobowcach znaleziono paciorki z naszyjników (bursztynowe i kamienne), klamerki srebrne, zapinki ze srebra i złota, srebrne szpile do upinania włosów. Wszystkie eksponaty można obejrzeć w Muzeum Okręgowym w Koszalinie. Kręgi kamienne były miejscem zwoływania wiecowych zgromadzeń plemiennych i rodowych oraz odbywania okresowych uroczystości obrzędowych, w czasie których - jak w całym ówczesnym życiu - sprawy publiczne przeplatały się z zabiegami magicznymi. Przepowiadano za pomocą wróżb i zapewniano - za pomocą składanych ofiar -powodzenie gromadnie podejmowanych decyzji. Sąsiedztwo pochówków zmarłych przodków stwarzało atmosferę miru wiecowego, niezbędną przy rozpatrywaniu spraw spornych (79, 80). Zwiedzając to miejsce, szczególną uwagę warto zwrócić na krąg książęcy oraz krąg kapłański - oba o średnicy 37,5 m. Na terenie cmentarzyska znajdują się ułożone z kamieni grobowce oraz usypane z ziemi, otoczone kamieniami kurhany. Dojazd do rezerwatu leśną drogą (2 km) od szosy Koszalin - Poznań i Bydgoszcz rozpoczyna się od postoju usytuowanego między Mostowem a wsią Grzybnica - w odległości 3,7 km od Mostowa bądź 2 km od Grzybnicy - trasą oznakowaną drogowskazami "zabytek archeologiczny". Megalit w Borkowie Cmentarzysko z epoki neolitu (5000 lat!) oraz wczesnego średniowiecza X-XI w. n.e. Najbardziej intrygujący dolmen - grobowiec megalityczny (81) z epoki kamienia. Budowniczowie megalitów zaliczani są do kręgu kulturowego nazywanego w archeologii kulturą pucharów lejkowatych. Nazwa tej kultury powstała od charakterystycznego puchara glinianego, a funkcjonowała ona od około 3400 do około 2500 roku p.n.e. Ludność tej kultury grzebała swoich zmarłych w tzw. grobach megalitycznych. Budowano je z wielkich kamieni, stąd też nazwa. Groby te miały tra-pezowate bądź prostokątne kształty o długościach dochodzących niekiedy do 130 m. W obrębie kamiennej obudowy znajdowała się także kamienna komora grobowa, w której składano zmarłego wraz z wyposażeniem. Cmentarzysko megalityczne odkryto już w okresie przedwojennym. Obok trzech grobów megalitycznych o kształcie prostokątnym znaleziono także skrzynię z bloków kamiennych oraz 5 kurhanów pochodzących najpewniej z epoki brązu. Dwa z czterech przebadanych wykopaliskowo grobowców miało wymiary: 31x11 m i 29x9 m. W jednym z nich, w kamiennym kolistym obwarowaniu (komora grobowa?), znaleziono ułamki naczyń glinianych, siekierę krzemienną i siekierę kamienną. Obiekt położony jest w lesie (82) ok. 1 km na wschód od zabudowań Borkowa na skraju doliny, którą płynie dopływ Grabowej. Odnawialne źródła energii W promieniu niecałych pięćdziesięciu kilometrów wokół Koszalina znaleźć można różne typy alternatywnych - odnawialnych - źródeł energii i przykłady ich wykorzystania. Sprawa pozyskiwania energii wody, wiatru, siły grawitacji, a nawet tak kontrowersyjnej energii rozpadu jądra atomu, czy mało znanych możliwości biomasy, staje się w ostatnich latach niezwykle paląca. Z jednej strony z powodu kurczących się i coraz trudniej dostępnych w Polsce i na świecie pokładów paliw kopalnych. Z drugiej strony - z powodu nadmiernej emisji szkodliwych substancji podczas spalania węgla czy ropy. Poza względami praktyczno-ideowymi pojawia się czynnik obiektywny - prawny - na mocy umów międzynarodowych także Polska ma znacząco zwiększyć procent wykorzystywania odnawialnych źródeł w ogólnym bilansie energetycznym kraju . Wymagany udział procentowy jest ciągle niski w porównaniu do krajów, takich jak: Norwegia, Dania, Holandia czy Islandia, jednak każdy megawat energii pozyskiwany nie z węgla lub ropy budzi optymizm. Kolejnym alternatywnym sposobem jest oczywiście energooszczędność urządzeń i nasze nawyki. Biogazownia w Nacławiu 5 czerwca 2009 roku rozpoczęto budowę nowej bioga-zowni w Nacławiu. Zasada działania biogazowni opiera się na procesie fermentacji metanowej gnojowicy. W procesie tym powstaje metan, który w module kogeneracyj-nym przetwarzany jest na energię elektryczną i cieplną. Moc elektryczna wynosi 625 kW, a cieplna 692 kW. Rocznie daje to 5,3 mln KWh (kilowatogodzin) energii elektrycznej i 5,9 mln kWh enegii ciepnej. Gnojowica pozyskiwana jest z ferm trzody chlewnej z dodatkiem innych komponentów. Biogazownia w Nacławiu może zasilić w energię elektryczną ponad 1200 gospodarstw rolnych. Elektrownia wodna w Żydowie Już w roku 1932 zaplanowano budowę elektrowni szczy-towo-pompowej (84) w rejonie Żydowa. Parę lat później były gotowe plany budowy. Jednak wszystko przerwały działania wojenne. Do tego pomysłu powrócono w roku 1957. Cztery lata później był gotowy projekt. W roku 1965 zamówiono w Czechosłowacji w firmie Skoda turbiny elektryczne (83). Jednak dopiero w roku 1971 uruchomiono elektrownię. W elektrowni pracują dwie turbiny "odwracalne" (reakcyjne) o łącznej mocy 156 MW. Moc pomp wynosi obecnie 2 x 68 MW. Zasada działania takiej elektrowni pole- Kogeneracja - proces, w którym energia zawarta w paliwie zamieniana jest w jednym procesie technologicznym w energię elektryczną i cieplną. Główną jej zaletą jest to, że sprawność ogólna przemiany energii w procesie skojarzonym jest dużo wyższa niż przy rozdzielonym wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej. Sprawność ogólna procesu skojarzonego przekracza 85%, zaś procesów rozdzielonych łącznie 57%. ga na magazynowaniu energii poprzez pompowanie wody z dolnego do górnego zbiornika i wykorzystaniu jej energii w dowolnym momencie w razie potrzeby. W okresie nadwyżki produkcji woda najpierw pompowana jest z dolnego zbiornika do górnego (zamiana energii elektrycznej na grawitacyjną), a następnie spuszczana jest w dół, produkując energię w okresach jej niedoboru. Elektrownia służy jako potężny "akumulator" i umożliwia racjonalne gospodarow-nie energią wytwarzaną w innych zakładach. Dolny zbiornik elektrowni to jezioro Kwiecko. Jako górny zbiornik służy Jezioro Kamienne. Różnica wysokości obydwu jezior to 80 m. Przy obecnym tempie budowy elektrowni wiatrowych szybko nadejdzie zapotrzebowanie na magazynowanie energii, ponieważ energia z elektrowni wiatrowych osiąga swoją największą wartość nie zawsze wtedy, gdy jest na nią najwyższe zapotrzebowanie.

ocena 3,6/5 (na podstawie 187 ocen)

Zarezerwuj wymażone wycieczki letnia porą.
wczasy nad morzem, nad morzem, Norda, wczasy w Polsce, Zaplanuj wyjazd, Morze, Rezerwaty, Pomorze Zachodnie, wczasy, wypoczynek, zabytki, historia, zwiedzanie, Borkowo, Muzeum, Koszalin