Wakacje

wczasy, wakacje, urlop

Tadeusz Drewa - ostatni ludowy bursztyniasz z Kartuz

13 maja 2012r.

bursztyniarstwo, naszyjniki, wisiorki, krzy­żyki, brosze, kolczyki z bursztynu były zawsze ulubiony­mi ozdobami Kaszubek. Bur­sztynową biżuterię wyrabiali domorośli artyści ludowi, któ­rym tworzywa dostarczało morze i... pola. Jeszcze dzi­siaj na polach kaszubskich, w dołach,skąd czerpie się gli­nę dla cegielni, trafiają się bryłki bursztynu. Ostatnim ludowym bursztyniarzem, który z zasobów tych korzy­sta, jest Tadeusz Drewa (patrz pod D) w Kartuzach. bytów Dawne ludowe bursztyniarstwo powszechnie zastąpiła rzemieślnicza zawodowa ob­róbka bursztynu, w której zresztą i niegdyś Kaszubi mieli swój udział. Niejeden ze słynnych gdańskich snycerzy- bursztyniarzy pochodził niewątpliwie z Kaszub. Tra­dycja tego artystycznego rze­miosła przetrwała do dziś.

ocena 3,6/5 (na podstawie 185 ocen)

Zapraszamy nad morze do Polski.
wczasy, kaszuby, artyści